درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

 

قبل از هرچیز باید بدانیم برای نصب دربهای ضد سرقت چینی باید یک فریم انتظارفلزی در پایان اتمام مرحله دیوار چینی وقبل از سفید کاری نصب شود و

قوطی مورد استفاده برای فریم انتظار دربهای ضد سرقت چینی باید۸×۴ یا ۱۰×۴ سانتی متر باشد البته در شرایطی خاص می توان از قوطی هایی با

ابعاد کمتر نیز استفاده کرد توصیه می شود قبل از ساخت فریم انتطار با کارشناسان شرکتهای فروشنده مشورت شود.

 

ابعاد فریم انتظار دربهای ضد سرقت چینی

درب

ابعاد داخل به داخل فریم انتظار بایستی یک سانتی متر بیشتر از ابعاد پشت تا پشت درب ضد سرقت باشد به عنوان مثال درصورتی  که  ابعاد  پشت تا

پشت درب ضد سرقت۲۱۰×۱۰۵سانتی متر می باشد ابعاد فریم انتظار در ضد سرقت باید ۲۱۱×۱۰۶ سانتی مترباشد.

 

 

نکته مهم

 

ابعاد درب ضدسرقت ازروبه رو(سمت بیرون واحد) بزرگترازابعاد پشت (سمت داخل واحد)درب ضد سرقت می باشدبنابراین فضای لازم از سمت بیرون

(راه پله) برای دربهای ضدسرقت چینی حداقل پنج سانتی متر بیشتر است. از این رو قسمت چهار سانتی متر از سمت بیرون نباید باهیچ نوع

مصالحی پوشانده شود. اما از سمت داخل واحد بهتر است پوشیده شود.

 

نکات مهم در نصب فریم انتظار درب های ضد سرقت چینی

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

 برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی فریم انتظار درب های ضد سرقت حتما قبل از  نصب درب ضد سرقت آن را رنگ آمیزی کنید. فریم انتظار درب

ضد سرقت باید به صورت کامل،شاقول و تراز در محل نصب شود.برای اطمینان از عدم دویدگی فریم انتظار ابعاد قطری آن رابا هم مقایسه کنید وازبرابری

آن اطمینان حاصل کنید.

 چارچوب انتظار به گونه ای نصب شود تا سطح بالائی پاخور فریم با سطح کف نهائی پله مماس بوده و در هیچ شرایطی پایین تریا بالاتر از آن نباشد.

بعد از اتمام گچ کاری می­توان اقدام به نصب درب ها نمود.

 

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

آیا می شود برای نصب درب های ضدسرقت چینی از فریم انتظار استفاده نکرد؟

در صورتی که در چند نقطه  مشخص تسمه هایی فلزی درون دیوار جهت جوش دادن قراردهیم و همچنین درگاهی ساخته شده شاقول و تراز باشد بله

میتوان ازفریم انتظار استفاده نکرد. وباید جاهای جوش توسط کارشناسان فروش جانمایی گردد تا تسمه ها در آن نقاط بکار برده شوند.

 

روشهای نصب دربهای ضد سرقت چینی

۱-نصب با جوش دادن

۲-نصب با رولت بولت

۳-نصب با پیچ سرمته

 

نصب درب ضد سرقت چینی به روش جوش دادن

 

 پس از باز نمودن بسته بندی درب ضد سرقت و قبل از هر اقدامی بهتر است چندمرتبه اقدام به باز و بسته نمودن قفل وشب بند نموده و از عملکرد

صحیح سیستم قفل درب اطمینان حاصل می کنیم. اکنون درب ضد سرقت را از سمت بیرون واحد وارد فریم انتظار نموده آن را کاملا تراز و شاقول قرار

داده درب را چند مرتبه باز و بسته مینماییم تا از عملکردمناسب درب ضدسرقت مظمئن شویم.پس از آن درب را از محل سوراخهائی که در قسمت داخلی

چارچوب می باشد با چند خال جوش به صورت موقت به فریم انتظار جوش داده و پس از ریگلاژ درب واطمینان از کارکرد صحیح درب ضد سرقت

وسیستم قفل آن از همان محل های قبلی درب ضدسرقت را به طورکامل به فریم انتظار جوش می دهیم.

 

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

 

نصب دربهای ضد سرقت توسط رولت بولت

 

همانطور که قبلا هم اشاره شد می توان درب های ضد سرقت چینی را با استفاده ازرولت بولت و بدون نیاز به فریم انتظارنصب کرد ولی به این نکته 

مهم باید توجه داشته باشید که این روش را در صورتی می توان مورد استفاده قرارداد که دیوار های درگاه ورودی واحد  ازمقاومت کافی و مناسب

برخوردار باشند ازقبیل دیوارهای بتنی ، دیوار آجری ۳۰ سانتیمتری ویا در صورت استفاده از سفال تیغه ای می­بایست حد اقل ۱۵ سانتیمتر از لبه داخلی

فریم راباملات ماسه سیمان آستر سازی و مقاومت سازی کرد .

برای نصب ابتدا بایست از تراز و شاقول بودن محل نصب و صاف بودن سطوح اطمینان حاصل نمود ، سپس درب را پس از خروج از بسته بندی در محل

مورد نظر قرار داده آنرا چند مرتبه بازو بسته نموده تا از عملکرد صحیح قفل و لولا اطمینان حاصل شود.  بعد از تراز نمودن اضلاع مختلف چارچوب

درب ضد سرقت آن را در محل خود تا انتهای عملیات نصب، ثابت نموده و توسط دریل از محل سوراخ های تعبیه شده در چهار چوب،اقدام به سوراخ

کردن دیوارمی نماییم.

بعد از تکمیل سوراخ ها مجددا از تراز بودن چهار چوب اطمینان حاصل نموده و رولت بولت ها را به حفره های ایجاد شده وارد می کنیم، بعد از ورود

رولت بولتها توسط آچارهای مخصوص اقدام به محکم نمودن پیچ رول بولت ها می نماییم.

توجه داشته باشید که رول بولت ها به طور ضر بدری و به صورت تدریجی، مرحله به مر حله محکم شود تا تعادل و تراز درب از بین نرود.

 

 

 

نصب درب ضد سرقت چینی با استفاده از پیچ سر مته

 

در این روش هم نیاز به فریم انتظار می باشد و تقریبا ترکیبی از دو روش قبل است .در این روش نیز پس از خارج نمودن درب ضد سرقت از بسته بندی

و قبل از هر کاری بهتر است چندمرتبه درب ضد سرقت را باز و بسته نموده تا از عملکرد صحیح قفل وشب بند اطمینان حاصل کنیم.

اکنون درب ضد سرقت  را از سمت بیرون واحد  وارد  فریم انتظار نموده آن را کاملا تراز وشاقول قرار داده و درب را باز کرده و بوسیله ی دریل ازمحل

سوراخ های تعبیه شده درچهارچوب درب ضدسرقت ،باقدام به سوراخ کردن فریم انتظار می کنیم و سپس پیچ های سرمته رااز سوراخ های روی

چارچوب واردنموده و با استفاده از دریل آن را به فریم انتظاروصل می کنیم. توجه داشته باشید که پیچ به طور ضر بدری و به صورت تدریجی، مرحله

به مرحله محکم شود تا تعادل وتراز درب از بین نرود.

 تعویض درب ضدسرقت – نصب درب ضدسرقت برروی چهارچوب قدیمی -نصب درب ضدسرقت- نحوه نصب درب ضدسرقت-فروشگاه درب ضد سرقت – وارد کننده مستقیم درب ضد سرقت – قیمت درب ضد سرقت-تولید کننده درب ضد سرقت – نمایشگاه درب ضد سرقت – درب ضد سرقت در تهران- کلید درب ضد سرقت-تک درب-takdoor-در-درب