لولاهای درب ضد سرقت چینی

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

لولا یکی از ارکان اساسی یک درب ضد سرقت خوب میباشد چون حکم پایه ونگه دارنده رادر درب دارد.

تمام درب های ضد سرقت چینی موجود در بازار ایران دارای چهار لولا °۹۰ درجه بازشومی باشند که نهایتا” تا °۹۵ درجه باز می شوند که عملا″

به چهارچوب ها فشار وارد میکنند ومعمولا بر اثر کوتاهی هایی که بغضا″یکسری از واردکنندگان انجام میدهند محل اتصال لولا ها را با ورق

دوبل نمیکنند واین باعث میگردد که درب بعد از یک مدتی خود از حالت رگلاژ خارج میگردد وبه اصطلاح خود را ول میکند.

اما درب های ضدسرقت تک درب تفاوت های بسیاری در کیفیت وقطعات بکاربرده شده دارند و این تفاوت ها درب های ضد سرقت TAKDOOR را

در بازار درب ضد سرقت متمایز مینماید.

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

یکی از تفاوتهای تک درب اینست که راه حلی اساسی  را برای این مشکلات برگزیده است و آن نیز بکار بردن چهار لولا °۱۸۰ درجه بازشومخفی است.

که درب های تک درب رادر بازار درب ضد سرقت با سایر عرضه کنندگان این محصول متمایز مینماید.ولی با این حال تمام دربهای ضدسرقت

تک درب در محل لولا ورق ها دوبل شده اند.  

  لولا°۱۸۰ مزیتی  نسبت به لولاهای درب ترک نیز دارد و آن اینست که این لولا ها مخفی بوده ولولاهای درب ترک لولا قابل رویت میباشد.

هنگام بسته شدن درب های چینی ، لولاها در چارچوب درب مخفی خواهند شد که این اتفاق هم در زیبایی درب ضد سرقت موثر خواهد بود و هم از نظر

امنیتی احتمال اهرم کردن درب از سمت لولا را غیر ممکن خواهدساخت.

جنس لولاهای درب های تک درب از جنس فولاد گالوانیزه بوده واین باعث افزایش مقاومت لولا میگردد .

جنس لولا در رگلاژ کردن درب و در نهایت خوب باز و بسته شدن درب موثرخواهد بود .

البته ضخامت مناسب ورق چارچوب درب ضد سرقت نسبت به وزن لنگه درب به همراه جنس لولا درجلوگیری ازافتادگی و مشکلات رگلاژ درب ضد

سرقت موثر است.

 

 

 درب ضد سرقت چینی – درب ضد سرقت – در ضدسرقت- درب ضد سرقت باکیفیت بالا — درضد سرقت فلزی – درب ضد سرقت ارزان -درب فلزی – درب استیل-– نمایشگاه درب ضد سرقت – درب ضد سرقت در تهران-لولا ۱۸۰ درجه بازشو مخفی-درب ضدسرقت تک درب- تک درب