نوار درزگیر

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

نواردرزگیر نواری است که بر روی چهار چوب  درب و بر روی درب نصب میشود تا دربرابر نفوذ آب، گرد وخاک ،ورود حشرات و جلوگیری

ازاتلاف انرژی کار آرایی داشته باشد درزگیر با ظاهر بسیار ساده ای که دارد ولی بسیار کارآیی بالایی دارد.  متاسفانه در بسیاری از موارد

وارد  کنندگان درب های ضد سرقت در بکاربردن درزگیر مناسب کوتاهی کرده واز درزگیر های پلاستیکی بسیار باریک وبا کیفیت بسیار پایین استفاده

میکنند بطوریکه این درزگیر ها پس از چند هفته از درب وچهارچوب جدا شده و آویزان میشوند و در واقع وظیفه اصلی درزگیر را انجام نمیدهند .

اما تک درب پیرو کیفیت مداری وارج نهادن به انتخاب مشتریان خود بدین خاطر از درزگیر های باکیفیت و (A- class) در دربهای ضد سرقت

استفاده نموده که بادرزگیر سایر شرکت ها متفاوت بوده و با افتخار اعلام مینماید که برای مشتریان خود بهترین قطعات را در درب های ضد سرقت

تک درب بکار برده است .

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب چینی

 

 

 

درب ضد سرقت چینی – درب ضد سرقت – در ضدسرقت-– درب ورودی- درب- درب اپارتمان-نمایشگاه درب ضد سرقت – درب ضد سرقت در تهران- لولا ۱۸۰ درجه بازشو مخفی-تعویض درب ضدسرقت – تک در-تکدرب-تک درب- درب ضد سرقتTAKDOOR