با توجه به اینکه مشتری مداری در TAK DOOR ازاهمیت ویژه ای برخورداراست وبه هیچ وجه کیفیت

 

رابرای قیمت تقلیل نمیدهد وهمیشه بالاترین کیفیت را سرمشق کالاهای وارداتی خود نموده است وبهترین قطعات

 

را درمحصولات خود بکاربرده است.

 

بدین خاطرکلیه دربهای(V.I.P)بازرگانی TAK DOOR ازتاریخ فروش بمدت ۱۸ماه گارانتی یراق آلات

میباشند.

 

 

 

 

شرایط گارانتی

 

۱– لوگو TAKDOOR برروی درب بوده واز درب جدا نشده باشد.

 

۲- قفل ها مورد دستکاری قرار نگرفته باشند.

 

۳- کلید ها سالم بوده و شکستگی و خمیدگی  درآنهاایجاد نگردیده باشد.

 

۴ – درب تحت فشار قرار نگرفته باشد و توسط نصاب شرکت و یا نصاب حرفه ای نصب گردیده باشد.

 

۵- در صورت نیاز به رگلاژ وسایر موارد قبل از هر اقدامی فقط با شرکت تماس گرفته شود ودرب توسط عوامل غیر مجاز

 

دستکاری نگردد.

 

 

موارد لغو گارانتی

 

هر یک از موارد بالا نقض گردد مشمول گارانتی نخواهد بود و گارانتی لغو میگردد.