درب ضدسرقت-درب ضد سرقت-درب ضد سرقت چ

درب های ضد سرقت یک ونیم لنگه از حداقل ایمنی دربرابر درب های ضد سرقت تک لنگه برخوردار میباشند !!!!!

 درب ضدسرقت-درب ضد سرقت-درب ضد سرقت چینی-درب ضد سرقت یک و نیم لنگهnv

بدون تردید این سئوال به ذهن شما نفوذ خواهد کرد که چرا ؟ درب ضدسرقت-درب ضد سرقت-درب ضد سرقت چینی

چرا چنین مطلبی را در این مورد مطرح کرده ودر مورد آن دنبال جواب و پاسخ متقاعد کننده ای خواهید بود .

بله صد درصد حق باشماست؟ حال با توجه به این که این ادعا را برای شما مطرح کرده ایم اکنون وظیفه خود میدانیم که این مطلب را اثبات نماییم.

در درب های یک ونیم لنگه لنگه کوچک فقط با دو میله(قفل کشویی) به چهارچوب قفل شده اند که دارای حداقل مقاومت بوده که نمونه آن را میتوان با مشاهده درب های چوبی

معمولی یک ونیم لنگه نیز دید واین قفل کشویی از هیچ استاندارد ومقاومتی برخوردار نمیباشد.

پس اولین مرحله از این ادعا را میتوان دراین قسمت اثبات نمود .

یقینا″ با این مطالب متقاعد نشدید چون حق باشماست وما فقط مرحله اول را اثبات کردیم و پرسشهایی در ذهن شمامطرح شد اما ما هنوز به مرحله دوم اثبات ادعا نرسده ایم.

اکنون مرحله دوم که شامل لنگه بزرگ درب و چهارچوب میباشد را حضورتان توضیح خواهیم داد.

لنگه بزرگ به سه جهت قفل های ان عمل خواهند کرد

۱-بالا ی درب به چارچوب

۲-پایین درب به چهارچوب

۳- پهلو درب به لنگه کوچک

اصلا ″ ما با مقوله کیفیت و ورق بکار برده شده در این  مرحله کاری نداریم ومبحث اصلی این است که در درب یک ونیم لنگه وقتی شما به بین دو درب فشار وارد میکنید

درب بزرگ نیز همانند درب کوچک از بالا وپایین با دو میله که به زبانه قفل متصل هستند قفل شده وکه بافشاربه چهارچوب فشار می اورند که در اصل مقاومت اصلی در برابر فشار ها

به درب راتحمل میکنند چون بخاطر اینکه قفل هایی که از پهلو به لنگه کوچک قفل شده اند هیچ نقش ایمنی راندارند چون ضخامت ورق درب ها نهایتا″ چقدر است؟

شما این راتصور کنید که وقتی به درب ها فشار واردمیکنید ویا سارق با اهرم کردن بین دو لنگه به درب ها فشار وارد میکند زبانه های قفل به ورق نیم لنگه درب که معمولا″

با توجه به ضخامت کم ورق های بکار برده شده فشار می آورند و ورق ها خمش پیدا کرده و عملا″قفلهای کناری و نیم لنگه درب نقش اصلی خود که محافظت و مقاوت دربرابر

سارقین میباشند را از دست داده وبه راحتی درب دربرابرسارقین تسلیم میشوند .

اما در درب های تک لنگه این مشکل وجود ندارد چون درب از سه طرف قفل ها وارد چهارچوب میشوند و ضخامت ورق چهارچوب از ضخامت ورق بکار برده شده در درب ها

بیشتر است البته این را باید متذکر شد که ورق های چهارچوب ضعیف هم مشکل بازشدن و اهرم شد را نیز دارند.

و این مشکل ومعضل بدلیل بدنبال جنس ارزان بودن و متعاقب ان جنس بی کیفییت بودن میباشد.

سوال: درب های ضد سرقت چینی ۹۰درجه باز میشوند وما برای تردد وسایل بزرگ بطو ر مثال یخچال ساید بای ساید دچارمشکل هستیم وباید درب ساید را جدا کنیم به همین

دلیل دنبال درب یک و نیم لنگه رفتیم پیشنهاد شما چیست؟

جواب : بله درست است حق با شما است اما TAKDOOR تقریبا″دوسال است که مشکلات و معضلات به این صورت را با ارائه درب های ضد سرقت چینی با لولا ۱۸۰درجه بازشو

که برای اولین بار توسط این شرکت وارد ایران شده است را مرتفع نموده وشما نیز میتوانید با تماس با واحد فروش ۴۱۰ ۴۰۹ ۸۸ -۰۲۱ از خدمات مشاوره وراهنمایی

برخوردارگردید .

درب ضد سرقت دو لنگه-درب ضد سرقت یک ونیم  لنگه-وارد کننده مستقیم درب ضد سرقت–درب چینی- لولا ۱۸۰ درجه بازشو مخفی- درضد سرقت فلزی – درب ضد سرقت ارزان – نمایندگی درب ضد سرقت-تولید کننده درب ضد سرقت – نمایشگاه درب ضد سرقت – درب ضد سرقت در تهران