درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب  ضد سرقت چینی

اکثر درب های ضد سرقت یا بهتر بگوییم درب های پیش ساخته ایمن موجود در بازار ایران از نظرساختار

وطرح به دو دسته درب های ضد سرقت چینی و درب های ضد سرقت ترک تقسیم بندی می شوند که بخشی

از درب های ضد سرقت ترک مونتاژو یا تولید ایران هستند واز نظرابعادی نیزبه صورت زیر دسته بندی می شوند:

نوع درب ضد سرقت ابعاد استاندارد ابعاد متفرقه
در ب ضد سرقت چینی ۲۱۰*۱۰۵ سانتی متر ۲۰۵*۱۰۵ و ۲۱۰*۱۱۰سانتی متر
در ب ضد سرقت ترک ۲۲۰*۱۱۵ سانتی متر ۲۲۰*۱۱۰ سانتی متر

 

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب  ضد سرقت چینی

حال با توجه به ابعاد درب های ضد سرقت موجود و ساختار آنها می توان نظرداد که ایا می توان بدون

تخریب درب های ضد سرقت را روی چارچوب های قدیمی نصب کرد یا خیر؟

 

با توجه به اینکه بیشتر درب های ضد سرقت چین و ترک چه وارداتی و چه تولید ایران در ابعاد استاندارد

گفته شده ارائه می شوند پاسخ پرسش فوق را بر اساس ابعاد استاندارد توضیح خواهیم داد.

 

ابتدا قابلیت نصب درب های ضد سرقت چین را بر روی چارچوبهای قدیمی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

با توجه به ابعاد استاندارد درب ضد سرقت چینی فضای لازم برای نصب درب از داخل به داخل چارچوب

باید حداقل(۱۰۵/۵*۲۱۰/۵ )و حد اکثر( ۲۱۱*۱۰۶ )سانتی متر باشد .  

درصورتی که این فضا موجود باشد درب به راحتی و بدون هیچ تغییری بر روی چارچوب قدیمی نصب خواهد شد .

درب ضدسرقت-دربضدسرقت-درب ضد سرقت -درب  ضد سرقت چینی

توجه داشته باشیم :

 

۱- ابعاد داخل به داخل چارچوب باید از برجسته ترین قسمت چارچوب از یک سمت (ارتفاع و عرض)

تابرجسته ترین قسمت چارچوب از سمت دیگر گرفته شود به بیان دیگرفضای مفید دهانه چارچوب که یک شیء

می تواند از آن عبور کند چقدر است( عرض و ارتفاع)

 

۲- درب ضد سرقت چینی در هر ابعادی که باشد فضای لازم برای نصب آن بایستی بین نیم تا یک سانتی متر

از ابعاد پشت به پشت چهارچوب درب ضد سرقت بزرگتر باشد.

حالت مطلوب دیگر بعد از حالت قبل این است که داخل به داخل چارچوب شما از ابعاد خواسته شده بزرگتر باشد

که می توان دراین حالت با جوش دادن قوطی های آهنی ابعاد درب را به اندازه خواسته شده تبدیل کرد و سپس

درب ضد سرقت را نصب کنیم.

 

 اما اگر ابعاد کوچکتر از اندازه لازم باشد دو حالت پیش خواهد آمد یکی اینکه ابعاد خواسته شده با ابعادموجود

اختلافی کمتر از ۳ سانتی متر داشته باشد که در این حالت قسمت قابلمه ای چارچوب با سنگ فرز به راحتی

و بدون هیچ گونه آسیبی به دیوارهای اطراف بریده خواهد شد و سایز داخل به داخل چارچوب قدیمی به

اندازه دلخواه خواهد رسید وپس از این مرحله درب ضد سرقت را روی چارچوب جوش خواهند داد .

لازم به ذکر است در تمامی حالات فوق بخشی یا کل چارچوب قدیمی از بیرون و داخل قابل رویت که می توان

دور تا دور در ضد سرقت را با چوب یا پروفیل MDF با رنگهای متناسب با رنگ درب پوشش داد .

 

حالا این سوال مطرح است که اگر اختلاف ابعاد داخل به داخل چارچوب قدیمی باابعادمناسب برای درب ضدسرقت

ما زیاد بود چه باید کرد ؟

در این حالت باید پشت تا پشت چارچوب قدیمی را اندازه گرفت به عبارتی فرض را بر این گذاشت که اگر

چارچوب به طور کلی خارج شود چه فضایی خواهیم داشت ؟

در صورتی که بتوان با حذف چارچوب قدیمی به ابعاد دلخواه رسید می توان چارچوب را تکه تکه با فرز برید

وچارچوب را با کمترین آسیب به دیوارهای اطراف خارج کرد اما درحالتی که حتی با در آوردن چارچوب

به ابعاد دلخواه نرسیم حتما نیاز به تخریب دیوارهای اطراف نیز خواهیم داشت البته اگر این تخریب

امکان پذیر باشد؟!

 

نکته قابل توجه:

در مورد نصب درهای ضد سرقت ترک بر روی چارچوب های قدیمی نیز همانند درب های ضدسرقت چینی

به فضایی حداقل به اندازه ابعاد در نیاز داریم و تقریبا تمامی حالات فوق برای نصب درب ضد سرقت ترک 

بر روی چارچوب های قدیمی نیز رخ خواهد داد اما نکته  قابل توجه این است که با در نظر گرفتن این مطلب

که ابعاد دربهای ضد سرقت چینی نسبت به درب های ترک کمتر است امکان نصب درهای چینی برروی

چارچوبهای دربهای قدیمی بیشترخواهد بود.

کارشناسان TAKDOOR آمادگی دارند تا به سئوالهای شما  پاسخگو بوده وجهت مشاوره وبازدید

رایگان با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.

درضد سرقت فلزی – درب ضد سرقت ارزان – درب داخلی – درب ورودی- درب- درب اپارتمان- درب فولادی –نصب درب ضد سرقت- درب ایمنی – درب ضد سرقت- درب چوبی – درب فلزی – درب استیل- نصاب درب ضد سرقت-نمایندگی درب ضد سرقت – کارخانه درب ضد سرقت- دستگیره درب ضدسرقت